Komplexnost finančních trhů

Investování na světových trzích je záležitost, která má mnoho aspektů. Kapitálové trhy hrají v ekonomice velmi důležitou roli a jsou ovlivňovány mnoha různými faktory, jako jsou aktuální mikro a makroekonomické události, měnící se politika, postupující technologický rozvoj, ale i sociální faktory.
Abyste správně porozuměli mechanismům fungování globálních burz a decentralizovaných obchodních systémů a mohli investovat svůj kapitál obezřetně a bezpečně, je nutné se vzdělávat s ohledem na řadu aspektů. 

Seznamte se s pilíři, které vám pomohou stát se odpovědným a uvědomělým investorem.

Zodpovědnost
Vzdělávání
Bezpečnost