Komplexnosť finančných trhov

Investovanie na globálnych trhoch je mnohostranná záležitosť. Kapitálové trhy hrajú v ekonomike veľmi dôležitú úlohu a sú ovplyvňované mnohými rôznymi faktormi, ako sú aktuálne mikro- a makroekonomické udalosti, meniaca sa politika, postupujúci technologický rozvoj, ale aj sociálne faktory.
Aby ste správne porozumeli mechanizmom fungovania globálnych búrz a decentralizovaných obchodných systémov a mohli investovať svoj kapitál obozretne a bezpečne, je nutné sa vzdelávať s ohľadom na množstvo aspektov.

Zoznámte sa s piliermi, ktoré vám pomôžu stať sa zodpovedným a uvedomelým investorom.

Zodpovednosť
Vzdelávanie
Bezpečnosť