Naučte sa základy rozumného investovania
a akému správaniu by ste sa mali vyhnúť
 

Úvod do finančných výkazov

Finančné výkazy sú neoceniteľným nástrojom na analýzu a hodnotenie finančnej situácie verejných spoločností. Ide o súbor údajov a informácií prezentujúcich finančné výsledky, hospodárenie a celkový stav majetku spoločnosti v danom období. Schopnosť čítať a porozumieť týmto dokumentom je kľúčová pre prijímanie premyslených investičných rozhodnutí.

Prečítajte si viac

Co je to investiční plánování?

Investments on capital markets are mostly undertaken in order to generate a profit that will bring you closer to achieving a short or long-term goal. In order for your actions to have the greatest chance of bringing the expected return, it is necessary to plan them correctly. Learn the principles that will help you properly organize your investments.

Prečítajte si viac

9 princípov investovania

Dobre premyslená investičná stratégia je kľúčom k úspechu na trhu. Zoznámte sa so základmi, ktoré vám pomôžu zorganizovať si spôsob, akým fungujete, a zostavte si svoj vlastný investičný plán.

Prečítajte si viac

Čo je investovanie?

Investovanie je nesmierne zložitá téma. Zoznámte sa so širokou definíciou tohto pojmu, zistite, aké typy investícií existujú, aké sú s nimi spojené riziká a tiež ako odlíšiť investovanie od špekulácie.

Prečítajte si viac