My Web Page

Objavte knihy, ktoré Vás komplexne zoznámia so svetom finančných trhov​​

The Intelligent Investor
Benjamin Graham

Toto stěžejní dílo je definitivním průvodcem hodnotového investování, které čtenáře učí, jak vytvářet dlouhodobé investiční strategie. Graham uvádí zásady a techniky pro přijímání chytrých investičních rozhodnutí s důrazem na řízení rizik a defenzivní investování. Autor ukazuje, jak analyzovat vnitřní hodnotu akcií a vyhnout se iracionálním rozhodnutím na trhu. Tyto znalosti mohou být užitečné při přijímání strategických investičních rozhodnutí bez ohledu na podmínky na trhu.

The Alchemy of Finance
George Soros

Táto kniha poskytuje náhled do Sorosovy teorie reflexivity a jeho inovativní analýzy trhů. Čtenáři mohou těžit ze Sorosova zkoumání jeho vlastních investičních postupů i strategií a získat tak jedinečný pohled na ekonomické trendy či chování trhů. Lekcie obsiahnuté v knihe, ktorú napísal jeden z najúspešnejších svetových investorov, ponúkajú jedinečné poznatky a praktické poznatky, ktoré môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu mechanizmov globálnych finančných trhov..

A Random Walk Down Wall Street
Burton G. Malkiel

Malkiel popírá tradiční investiční strategie i teorie a tvrdí, že cena většiny akcií se řídí náhodným vývojem, a proto je nelze předvídat. Tato kniha pomáhá pochopit základy investování a vysvětluje, proč pasivní investování do nízkonákladových indexových fondů často dlouhodobě vítězí. Kromě toho představuje nástroje, které se mohou ukázat jako užitečné při orientaci ve složitém světě financí, a poskytuje čtenářům pragmatický přístup k budování výnosného investičního portfolia.

The Little Book of Common Sense Investing
John C. Bogle

Bogle ve své knize zdůrazňuje, jak důležité je udržet investování jednoduché. Ukazuje čtenářům výhody nákupu a vlastnictví diverzifikovaného portfolia cenově dostupných indexových fondů, které jsou jádrem autorovy investiční filozofie. Kniha ukazuje hodnotu dlouhodobého investování a jeho výnosnost. Tento jednoduchý průvodce poskytuje cenné informace o vytvoření strategie, která v čase obstojí, a podporuje tak finanční zabezpečení i tvorbu bohatství.

The Disciplined Trader
by Mark Douglas

V tomto stěžejním díle se Douglas zabývá klíčovým aspektem psychologie v obchodování. Identifikuje běžné psychologické nástrahy, do kterých obchodníci často upadají, a nabízí strategie, jak se těmto pastem vyhnout. Rozvinutím vítězného postoje a disciplinovaného přístupu mohou investoři udržet své zaměření a přijímat strategičtější rozhodnutí. Přečtení této knihy napomáhá k pochopení významu mentální a emocionální disciplíny při investování a zároveň nabízí nástroje ke zvýšení konzistence při obchodování.

Security Analysis

Benjamin Graham & David Dodd

Analýza cenných papírů je pro investory nezbytnou literaturou, která se zaměřuje na podrobnou analýzu cenných papírů, jako jsou dluhopisy nebo akcie. Pokládá základy filozofie hodnotového investování a učí, jak provádět fundamentální analýzu, rozumět finančním výkazům a oceňovat investice. Uplatňováním zásad uvedených v této knize by čtenářům mohla pomoci při informovaném rozhodování o investicích do cenných papírů a chrániť sa pred zlými rozhodnutiami pri investovaní na finančných trhoch.