Zostaňte v bezpečí
na internete

Internetové podvody sú čoraz častejšou hrozbou – zistite, aké metódy podvodníci používajú, ako sa proti nim brániť a čo robiť, ak sa stanete obeťou počítačovej kriminality.

86

prípadov porušenia bezpečnosti v roku 2020 bolo motivovaných finančnými dôvodmi.

1318

medziročný nárast ransomware útokov v oblasti bankovníctva v roku 2021.

6bln USD³

celkové škody spôsobené kybernetickými útokmi v roku 2021

75%⁴

cielených kybernetických útokov začína e-mailom.

¹ Data Breach Investigation Report, Verizon, 2020
² Attacks from All Angles Report, Trend Micro, 2021
³ Cybersecurity Ventures, 2021
⁴ RoundRobin, 2020

Najčastejšie typy online podvodov

Zodpovednosť
Vzdelávanie
Bezpečnosť