A pénzügyi szakzsargon tele van kétértelmű kifejezésekkel, rövidítésekkel és intézménynevekkel. Összeállítottunk egy listát azokról a kifejezésekről, amelyek hasznosak lehetnek a hírek olvasása vagy a szakemberekkel való beszélgetés során.

A

ADR (American Depositary Receipt) – egy olyan pénzügyi eszköz, amely az USA-n kívül található vállalat részvényein alapul. Az ilyen értékpapírokat szabályozott piacon jegyzik, és céljuk, hogy az amerikai befektetők külföldi piacokon köthessék le tőkéjüket.

Alapvető eszköz – olyan pénzügyi eszköz, amelyen a származtatott instrumentum ára alapul.

ASK – a legalacsonyabb ár, amelyen az eladók hajlandóak eladni az eszközt egy adott pillanatban (a részvénypiacra vonatkoztatva) és a LONG (vásárlás) pozíció ára (a tőzsdén kívüli/származékos piacra vonatkoztatva).

B

BID – egy eszköz ára, amelyért a befektető eladhatja azt a tőzsdén (a részvénypiacra vonatkoztatva), és az ár SHORT (eladás) pozíció esetén (a tőzsdén kívüli/származékos piacra vonatkoztatva).

Blue Chip – nagy, tőzsdén jegyzett vállalat, amelyet stabil pénzügyi helyzet jellemez. A befektetők körében nagy hírnévnek örvend, mivel megbízhatónak tartják. A Blue Chip részvények példái az Apple, az Amazon és a Microsoft.

BoE (Bank of England) – az Egyesült Királyság központi bankja. Felügyeli a monetáris politikát, valutát bocsát ki, valamint szabályozza a bankokat és a pénzügyi rendszert. A BoE a kormányzóból, az igazgatótanácsból és albizottságokból áll.

BoJ (Bank of Japan) – Japán központi bankja. Felelős a monetáris politika meghatározásáért, a kamatlábak megállapításáért, valamint a valuta és a kincstári értékpapírok kibocsátásáért és felügyeletéért. A BoJ a kormányzóból, a kormányzóhelyettesekből, a politikai tanács tagjaiból, az igazgatókból és a tanácsosokból áll.

Bull/Bear arány– piaci mutató, amely egy adott pénzügyi eszköz esetében a hosszú és rövid pozíciók arányára utal.

C

CAGR (Compound Annual Growth Rate) – a befektetés megtérülési rátáját a futamidő alatt meghatározó mutató. Különböző időszakok befektetési stratégiáinak összehasonlítására szolgál, az átlagos éves növekedés közös nevezőjéhez viszonyítva. 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) – matematikai modell, amely kiszámítja egy befektetés várható hozamát annak alapján, hogy az mennyire kockázatos a piacon lévő többi befektetéshez képest.

CFD (Contract For Difference) – két fél közötti megállapodás, amelyben annak résztvevői vállalják, hogy a pozíció nyitó és a záró értéke közötti különbséggel megegyező összeget egyenlítenek ki egymás között. Ez egy származtatott eszköz, ami azt jelenti, hogy az ára egy adott, mögöttes eszköz (pl. részvény vagy devizapár) értékelésétől függ. Ennek az eszköznek a sajátossága lehetővé teszi, hogy mind az árak emelkedésébe, mind pedig csökkenésébe fektessen be.

CPI (fogyasztói árindex) – más néven maginfláció, az infláció mértékének egyik fő mérőszáma. A CPI a fogyasztók által fizetett árak havi változását szemlélteti. Általában az infláció egy másik mérőszámával – a termelési árindexszel (PPI) – együtt használják.

D

DAX (DE30) – a német tőzsde legfontosabb indexe, amely jelenleg (2023 január) a 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatot tartalmazza, és a német gazdaság jelenlegi állapotának mércéjeként szolgál.

E

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes – kamat- és adófizetés előtti eredmény) – a P&L kimutatás egy pozíciója, amely a vállalat jövedelmezőségét jelzi. Ezt úgy számítják ki, hogy a bevételből levonják a kiadásokat (kivéve az adókat és a kamatokat).

Ellenállási zóna –  egy olyan hely a grafikonon (árfolyamon), ahol a kínálat elég erős ahhoz, hogy megállítsa vagy megfordítsa a felfelé irányuló mozgást. Ezen a ponton az eladási megbízások (long pozíciók) száma  meghaladja a vételi megbízások (short pozíciók) számát, ami az árat lefelé nyomja.

Értékelés – olyan eljárások, elemzések és értékelések összessége, amelyek a vállalat értékének meghatározásához vezetnek egy adott időpontban fennálló állapot szerint.

ETF (Exchange Traded Fund) – olyan részvénypapír-típus, amely egy ágazatot, indexet, árut vagy más eszközt követ. Az ETF kialakítása tetszőleges marad, és az alkotói stratégiájától függ. A tőzsdéken folyamatosan lehet vele kereskedni, akárcsak a vállalati részvényekkel.

F

FED (Federal Reserve System) – az Egyesült Államok központi bankja. Biztonságos, rugalmas és stabil monetáris és pénzügyi rendszert biztosít az ország számára. A FED egy héttagú kormányzótanácsból áll, amelyet 14 évre választanak meg, és 12 kerületi tartalékbankot felügyel, amelyek az USA egy adott területéért felelősek.

Fedezeti alap – magánbefektetők társulása, amelynek tőkéjét tapasztalt menedzserek kezelik. Ezek a menedzserek különböző stratégiákat alkalmaznak, például a tőkeáttételt vagy a nem hagyományos eszközökkel való kereskedést, hogy átlagon felüli hozamot érjenek el. A fedezeti alapokba történő befektetést gyakran kockázatos alternatív befektetési lehetőségnek tekintik, és jellemzően magas minimális befektetést vagy nettó vagyont igényel.

Futures (hatásidős ügylet) – a vevő (vagy eladó) és egy ügyletközvetítő (tőzsde vagy elszámolóház formájában) között létrejött megállapodás formájában kötött pénzügyi eszköz. Ebben a szerződésben a vevő (vagy eladó) vállalja, hogy egy adott mögöttes eszközt vásárol (vagy ad el) egy szigorúan meghatározott áron és egy meghatározott időpontban.

G

GDP (bruttó hazai termék) – a közgazdaságtan egyik alapvető mérőszáma. Az adott országban előállított áruk és szolgáltatások összértékét mutatja, leggyakrabban egy adott évre vonatkozóan. A GDP a gyakorlatban a gazdaság méretének leggyakrabban használt mérőszáma.

GDR (Global Depository Receipts) – egy pénzintézet által kibocsátott pénzügyi eszköz, amely a bankban letétbe helyezett részvényeket igazolja.

H

Hiperinfláció – nagyon magas inflációval jellemezhető időszak. Hiperinflációról akkor beszélünk, ha egy adott gazdaságban az átlagos havi infláció legalább több hónapon keresztül meghaladja az 50%-ot. A jelenség hátterében az ország pénzügyi rendszerének drasztikus összeomlása és jelentős költségvetési hiány áll, ami nagy mennyiségű pénznyomtatást eredményez.

Hitelminősítő intézet – független vállalat, amelynek feladata a bankok, alapok, vállalatok, szervezetek és kormányok hitelképességének értékelése. A minősítés az ügynökségnek a minősített szervezet pénzügyi stabilitására vonatkozó, releváns érvekkel alátámasztott véleményét jelenti.

Hosszú (long) pozíció – olyan helyzet, amelyben a befektető egy pénzügyi eszközt (pl. részvényeket, opciókat, határidős ügyleteket stb.) vásárol azzal a várakozással, hogy annak ára emelkedni fog. A kereskedés akkor nyereséges, ha a mögöttes eszköz ára emelkedik. Hasonlóképpen, a kereskedés veszteséges, ha az árfolyam csökken.

I

IMF (Nemzetközi Valutaalap) – az országok közötti kereskedelmi korlátok csökkentésére és az árfolyamok stabilizálására alapított szervezet. Az IMF másik fontos feladata az eladósodott tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás, amiért cserébe gazdasági stabilizációs reformokat hajtanak végre. Jelenleg 190 ország tartozik az IMF-hez (2022-ben).

IPO (Initial Public Offering) – olyan eljárás, amelynek során egy magántulajdonban lévő vállalat részvényei először kerülnek a nyilvánosság elé. A tőzsdei bevezetés révén a vállalat saját tőkét szerezhet nyilvános befektetőktől.

IRR (Internal Rate of Return) – a befektetési projektek jövedelmezőségének értékelésére és összehasonlítására szolgáló egyik módszer. A pénz értékének időbeli változását veszi figyelembe, ami azt jelenti, hogy ez az a ráta, amelynél az NPV = 0 (az NPV definícióját lásd alább). Az IRR a beruházási jövedelem reálrátáját mutatja.

J

JV (Joint Venture) – két vagy több fél közötti üzleti megállapodás, amelynek célja erőforrásaik egyesítése egy bizonyos cél elérése érdekében. Ez lehet egy új projekt vagy bármilyen más típusú kereskedelmi tevékenység. Egy közös vállalkozásban minden partner felelős a nyereségéért, veszteségéért és kiadásaiért.

K

Kicker – egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz hozzáadott funkció, amely az adósságtulajdonos számára lehetőséget biztosít a kibocsátó részvényeinek megvásárlására annak érdekében, hogy növelje az értékpapír vonzerejét a potenciális befektetők számára.

Kockázati tőke – a vállalkozások finanszírozási formája, amely abból áll, hogy egy adott vállalatot (leggyakrabban induló vagy kisvállalkozást) külső befektető (kockázatitőke-alap formájában) tőkével lát el, az adott vállalat részvényeiért vagy részvényekért cserébe.

Kondratieff-hullám – más néven „K-hullám” vagy „szuperciklus”, egy technikailag innovatív gazdasági ciklus, amely hosszú ideig tartó prosperitást eredményez.

Kötvény – olyan fix kamatozású értékpapír, amely a befektetők által a hitelfelvevőknek (jellemzően vállalati vagy állami) nyújtott kölcsönöket tükrözi. A kötvény egy olyan megállapodáshoz hasonlítható, amely a hitelező és a hitelfelvevő közötti kölcsön feltételeit és a kapcsolódó kifizetéseket vázolja. A kötvényeket vállalatok, önkormányzatok, államok és szuverén kormányok használják projektek és műveletek finanszírozására.

Kriptopénz – kriptográfiai védelemmel ellátott kriptovaluta, amely egy nagyszámú úgynevezett csomóponton (azaz szerveren, számítógépen vagy más eszközön) elosztott, védett hálózaton alapul.

L

LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) – a londoni bankközi piacon nyújtott hitelek kamatlába, amelyet munkanapokon 11:00-kor (GMT) határoznak meg. Amerikai (USD), brit (GBP), svájci (CHF), japán (JPY) és euró (EUR) pénznemben van kifejezve. A LIBOR-t az ICE Benchmark Administration (IBA) számítja ki a LIBOR-panelben részt vevő bankok kamatlábainak számtani átlaga alapján (az egyes valutákhoz kiválasztott bankok). Ez a kamatláb nem tranzakciós kamatláb, azonban a pénzügyi tranzakciók fontos paramétere, mivel számos országban a hitelek és betétek kamatlába a LIBOR-on alapul.

M

Margin Call – védőintézkedés, amely segít a kereskedéssel kapcsolatos kockázatok kezelésében és a további veszteségek megelőzésében. A bróker értesítése arról, hogy a nyitott pozíciókat a kényszerű lezárás vagy likvidálás lehetősége fenyegeti.

Munkanélküliségi ráta – statisztikai mérőszám, amely egy adott országban a munkanélküliség mértékét mutatja, a munkanélküliek százalékos arányában kifejezve a gazdaságilag aktívakhoz viszonyítva.

N

NASDAQ – a világ első elektronikus tőzsdéje. Ez egy globális online piactér az értékpapírok vásárlására és kereskedelmére. A világ legnagyobb technológiai vállalatainak többsége itt található.

NPV (nettó jelenérték) – a jövőbeli pénzáramlások jelenértékét tükröző arányszám. Arra a kérdésre ad választ, hogy a tervezett beruházás milyen nyereséget hozhat, a pénz jelenlegi értékét tekintve.

Nulla kamatozású kötvény (zero-coupon bond) – olyan kötvény, amely nem kínál kamatot, de a visszaváltási árnál alacsonyabb áron kerül értékesítésre.

NYSE (New York Stock Exchange) – a világ legnagyobb részvényalapú tőzsdéje. 2584 tőzsdén jegyzett hazai és külföldi vállalatnak ad otthont (2022-ben).

O

OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) – 38 (2022-ben) magasan fejlett és demokratikus országot tömörítő szervezet. Célja, hogy támogassa a tagállamokat a polgáraik lehető legmagasabb életszínvonalának elérésére irányuló erőfeszítéseikben. 

Oligopólium – olyan helyzet, amelyben egy adott piacot több, egymástól független vállalat ural (legtöbbször hasonló arányban).

OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) – egy olyan szervezet, amelynek célja a világ olajtermelésének, valamint az árak és a szolgáltatási díjak szintjének ellenőrzése. Az OPEC 13 országot társít (2022-ben), és a legnagyobb termelők közé tartozik Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Irán.

Osztalék – a vállalat nettó jövedelmének a részvényeseknek juttatott része, leggyakrabban készpénz formájában. A vállalat osztalékpolitikájától függ, hogy az osztalékot megosztja-e a részvényesekkel vagy sem.

Over The Counter Market (OTC) – olyan decentralizált piac, amelyen a piaci szereplők közvetlenül két fél között, központi tőzsde nélkül kereskednek részvényekkel, árukkal, valutákkal vagy más eszközökkel. A kereskedés ott éjjel-nappal folyik (kivéve hétvégén). A FOREX-piac a tőzsdén kívüli piac egyik példája.

P

P/E (Price to Earnings) – a vállalat részvényárfolyama osztva az egy részvényre jutó nyereséggel. Ez az egyik legszélesebb körben használt mérőszám a részvények értékelésének meghatározására, mivel megmutatja, hogy a piac mennyit hajlandó fizetni egy részvényért a múltbeli (trailing P/E) vagy a jövőbeli nyereség (forward P/E) alapján.

Penny stock (penny részvények) – egy kisvállalat részvénye, amellyel részvényenként kevesebb mint 5 USD-ért kereskednek.

Piaci kapitalizáció (MCAP, market capitalizaton) – egy adott kibocsátó vállalatának (részvényeinek) az aktuális tőzsdei árfolyam alapján számított összértéke.

Piacmélység – a piac azon képessége, hogy adott számú részvényt vagy más értékpapírt képes befogadni anélkül, hogy jelentős árváltozás következne be.

PIP – a legkisebb összeg, amellyel egy instrumentum értéke változhat.

Ponzi scheme (pilótajáték) – olyan befektetési csalás, amely magas hozamot ígér kis kockázat mellett. Működése azon alapul, hogy a korábbi befektetők számára a későbbi befektetőktől kapott pénzből hozamot termel. Nagyon hasonlít a pénzügyi piramisjátékhoz, mivel mindkét átverés azon alapul, hogy az újonnan szerzett befektetők pénzét a korábbiak kifizetésére használják fel.

PPI (termelési árindex) – az infláció mértékének egyik fő mérőszáma. A PPI a gyártók által meghatározott árszintet mutatja a gyártási folyamat különböző szakaszaiban. Általában az infláció egy másik mérőszámával – a fogyasztói árindexszel (CPI) – együtt használják.

R

R/R arány (Risk-Reward ratio) – egy olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy egy adott befektetéshez milyen mértékű kockázat kapcsolódik a potenciális nyereséghez képest, amelyet az adott befektetés hozhat.

Részvény – olyan értékpapír, amely tulajdonjogot jelent egy vállalatban, és a vállalat eszközeinek és bevételeinek egy részére vonatkozó igényt képvisel.

Részvénytársaság – olyan társaság, amely a befektetők tulajdonában van, ahol az egyes befektetők tulajdonában lévő társaságrész nagysága a megvásárolt részvények mennyiségétől függ.

ROA (Return On Assets) – mutató, amely megmutatja, hogy egy vállalat mennyire nyereséges (nettó nyereség) az összes eszközéhez viszonyítva .

ROE (Return On Equity) – a vállalatban felhasznált saját tőke hatékonyságának értékelésére használt mutató. Meghatározza a vállalat nettó nyereségét a saját tőkéhez viszonyítva. 

RoR (megtérülési ráta) – a befektetés nettó nyereségét vagy veszteségét mutató mutató mutató egy adott időszak alatt, a kezdeti költség százalékában kifejezve.

S

S&P 500 index – az amerikai tőzsde kiemelkedő indexe, amely a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező 500 vállalatot tartalmazza, és nagyon gyakran az amerikai gazdaság jelenlegi állapotának mércéjeként szolgál.

SEC (Securities and Exchange Commission) – amerikai, független szövetségi szabályozó hatóság, amelynek feladata a teljes nyilvánosság elvének előmozdítása és a befektetők védelme a tisztességtelen értékpapírpiaci gyakorlatokkal szemben.

Short (rövid) pozíció – olyan helyzet, amelyben a befektető elad bizonyos forgalomképes eszközöket, arra számítva, hogy a pénzügyi eszközök veszíteni fognak az értékükből. A kereskedés akkor nyereséges, ha a mögöttes eszköz árfolyama csökken. Hasonlóképpen, a kereskedés veszteséges, ha az árfolyam emelkedik.

SWAP – olyan származtatott ügylet, amelynek keretében két fél két különböző pénzügyi eszközből származó cash flow-kat vagy kötelezettségeket cserél.

Származékos termék – olyan eszköz, amelynek értéke egy másik, alapul szolgáló eszköztől (pl. részvényárfolyamtól vagy egy részvényindex értékétől) függ. Nem tekinthető értékpapírnak, mivel önmagában nincs értéke. A származtatott eszközök gyakori példái a CFD-k, a határidős ügyletek és az opciók.

T

TER (Total Expense Ratio) – egy befektetési alap működtetésével és kezelésével kapcsolatos összes költség mérőszáma. A működési költségeket az eszközökhöz viszonyítva írja le.

Treasury Bill (T-Bill) – az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott rövid lejáratú, legfeljebb egyéves lejáratú adósságpapír.

Trust Fund (vagyonkezelői alap) – olyan eszköz, amelynek célja, hogy egy semleges harmadik fél segítségével egy másik személy nevében vagyontárgyakat tartson és kezeljen. Különféle eszközöket tarthat, többek között pénzt, ingatlanokat, részvényeket és kötvényeket.

U

USDX (U.S. Dollar Index) – az amerikai dollár (USD) értékének mérőszáma hat másik valutából álló kosárhoz viszonyítva, amelyek a következők: euró (EUR), svájci frank (CHF), japán jen (JPY), kanadai dollár (CAD), brit font (GBP), svéd korona (SEK).

V

Vágtató infláció (Galloping inflation) – olyan helyzet, amelyben az árak egy gazdaságban évente legalább 10%-kal gyorsuló ütemben emelkednek (a fogyasztói árindexszel mérve), méghozzá rendkívül volatilis módon.

Volatilitás – a hozam szórásának statisztikai mérőszáma bármely adott eszköz esetében, amely a pénzügyi piacokon egy adott időszak alatt bekövetkező árváltozások mértékét mutatja.

Volumen – az egy adott időszak alatt (leggyakrabban egy napon belül) kicserélt értékpapírok teljes száma.

W

Warrant – olyan értékpapír típus, amely a birtokosának elsőbbséget biztosít a jövőbeli részvénykibocsátások fix áron történő megvásárlására, a birtokos ugyanakkor alacsonyabb növekedési rátát is elfogad.

WTO (World Trade Organization, Kereskedelmi Világszervezet) – az országok közötti nemzetközi kereskedelmet szabályozó szervezet. Elsődleges feladata, hogy segítse az exportőröket, importőröket, valamint az áruk és szolgáltatások termelőit vállalkozásuk irányításában és védelmében. A WTO-nak 164 ország a tagja (2022-ben).