Inwestowanie jest tematem niezwykle złożonym. Zapoznaj się z szeroką definicją tego pojęcia, dowiedz się jakie są typy inwestycji i ryzka z nimi związane, a także jak odróznić inwestowanie od spekulacji.
Inwestowanie, ogólnie rzecz biorąc, jest procesem wkładania pieniędzy na określony okres w jakiś projekt lub przedsięwzięcie w celu wygenerowania zysku. Innymi słowy, jest to alokacja zasobów (zazwyczaj kapitału) w oczekiwaniu na wygenerowanie dochodu. Inwestowanie może pomóc w osiągnięciu finansowych celów, takich jak utworzenie funduszu na studia dla dziecka, zakup mieszkania, czy zapewnienie sobie emerytury.

Czy inwestowanie jest dla każdego?

Teoretycznie każdy może inwestować, lecz aby robić to odpowiedzialnie, potrzebne są nie tylko pieniądze i silna wola, ale także odpowiednia wiedza na temat finansów, cierpliwość oraz wolny czas, aby stale poszerzać swoją wiedzę. Odrobina szczęścia też oczywiście nie zaszkodzi. Jeśli nie masz na to ochoty czy czasu, istnieje wiele usług, które mogą pomóc w inwestowaniu, takich jak chociażby doradztwo (w tym robo-doradztwo).

Jakie są popularne rodzaje inwestycji?

Istnieje wiele sposobów na inwestowanie pieniędzy, które w znacznym stopniu różnią się od siebie, jako że wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka, marżami zysku lub progami wejścia. Najpopularniejsze z nich to (kolejność losowa):

 • depozyty
 • akcje
 • obligacje
 • fundusze inwestycyjne
 • surowce
 • instrumenty pochodne
 • nieruchomości
 • kryptowaluty

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, inwestycje zazwyczaj różnią się od siebie. Przykładowo depozyty i obligacje są stosunkowo bezpieczne, lecz nie tak bardzo opłacalne. Z drugiej strony, kryptowaluty są wyjątkowo niestabilne i ryzykowne do tego stopnia, że możesz stracić wszystkie swoje pieniądze, jednakże oferują także możliwość zarobku wielokrotności zainwestowanej kwoty. Ryzyka i oczekiwania dotyczące zysków mogą się również różnić w ramach tego samego rodzaju aktywów: blue chipy będą zachowywać się inaczej niż akcje groszowe.

Inwestycje różnią się również od siebie rodzajem generowanych zwrotów. Przykładowo posiadanie akcji może wiązać się z wypłatą dywidendy, a nieruchomości mogą generować zwroty w postaci opłat czynszowych, czy zysków kapitałowych. Należy również pamiętać, że różne rodzaje dochodów mogą być opodatkowane według różnych stawek.

Czy inwestowanie jest ryzykowne?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Każda działalność inwestycyjna wiąże się z pewnym poziomem finansowego, prawnego lub innego rodzaju ryzyka lub odpowiedzialności. Twoim głównym celem jako inwestora będzie zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka, które napotkasz na swojej drodze. Istnieją różne sposoby, aby je zminimalizować, na przykład tworząc plan inwestycyjny lub dywersyfikując skład swojego portfela. Musisz także uważać na naciągaczy, którzy będą próbowali wyłudzić od ciebie pieniądze.

Jaka jest różnica między inwestowaniem, oszczędzaniem i spekulacją?

Ogólnie rzecz biorąc, inwestowanie to wykorzystywanie pieniędzy w celu generowania zysków. Oszczędzanie to odkładanie pieniędzy w celu wykorzystania ich w przyszłości do pokrycia, np. codziennych wydatków lub zabezpieczenia finansowego na wypadek nieoczekiwanych wydatków lub zdarzeń.

Spekulacja natomiast jest bardziej podobna do hazardu, jako że polega na obstawianiu krótkoterminowych wahań cen. Ocena, czy transakcja ma charakter spekulacyjny, czy też nie, opiera się na trzech aspektach:

 • poziom ryzyka – spekulacja wiąże się z wyższym poziomem ryzyka
 • okres utrzymywania inwestycji – spekulacja wiąże się z bardzo krótkim okresem utrzymywania
 • źródło zwrotu – w spekulacji głównym źródłem zwrotu jest aprecjacja ceny, gdzie nie występują chociażby wypłaty dywidend, które są ważnym aspektem w inwestowaniu
FAQ

Czym jest inwestowanie?
Inwestowanie polega na lokowaniu pieniędzy w wybrane przez siebie przedsięwzięcie, by  wygenerowały one dochód. Zyski z inwestycji można reinwestować lub przeznaczać na realizację swoich finansowych celów.

W co można inwestować?
Kapitał można inwestować w wiele aktywów, które znajdują się na giełdzie, jak papiery wartościowe, instrumenty pochodne lub surowce, ale pieniądze można też pomnażać lokując je w nieruchomości.

Czym zajmuje się doradca finansowy?
Doradca finansowy to specjalista, który pomaga swoim klientom w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Do jego głównych zadań należy: analiza sytuacji finansowej klienta, określenie jego celów finansowych, opracowanie planu finansowego, dobór odpowiednich produktów i usług finansowych, a także monitorowanie postępów i aktualizacja planu.

Czym jest blue chip?
Blue chip to duża, stabilna spółka giełdowa o długiej historii i ugruntowanej pozycji na rynku, wysokiej wiarygodności kredytowej i regularnych wypłatach dywidend.

Czym są akcje groszowe?
Akcje groszowe to akcje spółek notowanych poniżej pewnej niewielkiej kwoty. Charakteryzują się wysoką zmiennością kursu, wysokim ryzykiem inwestycyjnym i niską płynnością.

Czym inwestowanie różni się od oszczędzania?
Oszczędzanie nie zawiera w sobie elementu ryzyka utraty środków, ponieważ pieniądze są odkładane, a nie lokowane w żadne przedsięwzięcie. Z tego samego powodu oszczędności nie mogą zostać pomnożone w inny sposób niż poprzez dokładanie do nich kolejnych sum przez oszczędzającego.